Czy akcyza będzie doliczona do węgla?

Osoby fizyczne zamawiające węgiel na potrzeby własne (ogrzewanie gospodarstw domowych) są zwolnione z podatku akcyzowego.

Zakupując węgiel w działalności gospodarczej na fakturę VAT jest kilka wyjątków uprawniających do zwolnienia z podatku akcyzowego m.in.:

- Pośredniczące Podmioty Węglowe,

- Jednostki organizacyjne pomocy społecznej,

- Organy administracji publicznej,

- Organizacje pożytku publicznego i wolontariatu,

- Podmioty lecznicze, 

- Podmioty systemu oświaty,

- Żłobki i kluby dziecięce, itd.

Wszystkie pozostałe osoby (właściciele) prowadzące działalność gospodarczą i zakupujące opał na fakturę VAT są zobowiązane do zapłaty podatku akcyzowego

Fast-Graphic logo Fast-Graphic logo Script logo